ZonaGospodarska zona

Glavne značajke projekta Gospodarske zone Antunovac:

 • Atraktivno lokacija zone na zemljištu površine 140 000 m2
 • Izniman geoprometni položaj
 • Parcele od 1500 do 10000 m2
Više o gospodarskoj zoni

InfrastrukturaInfrastruktura

Kompletno uređena infrastruktura obuhvaća:

 • Energetsku infrastrukturu
 • Prometnu infrastrukturu
 • Komunalnu infrastrukturu
 • Telekomunikacijska mreža i Internet
Više o infrastrukturi

PogodnostiSpecifične pogodnosti

 • Područje posebne državne skrbi I. skupine
 • Niske cijene komunalnih davanja
 • Osigurano trajno održavanje zone
 • Izrada paketa usluga u potpunosti
 • Princip „KLJUČ U RUKE“
Više o pogodnostima

Detaljni plan uređenja Gospodarske zone

Virtualna šetnja gospodarskom zonom

Projekt izgradnje Gospodarske zone Antunovac, kao jedan od kapitalnih projekata u funkciji nositelja ekonomskog razvoja od iznimnog je prioriteta za Općinu Antunovac. Težište daljnjeg gospodarskog i društvenog razvoja zajednice usmjereno je na optimalnu i učinkovitu realizaciju izgradnje, uređenja i popunjenosti raspoloživih kapaciteta Gospodarske zone.

Specifične pogodnosti za investitore

 • Područje posebne državne skrbi I. skupine
 • Smanjen komunalni doprinos: 0-15 kn/m3
 • Vodni doprinos - poslovna djelatnost ( 15,75 kn/m3 ), proizvodna djelatnost ( 1.90 kn/m3 )
 • Izrada paketa usluga do potpune gotovosti - Potrebna projektno-tehnička dokumentacija
 • Osigurana kreditna linija za financiranje cijelog paketa koji uključuje: zemljište, građevinu te projektno tehničku dokumentaciju sa komunalnim pristojbama.

Značajke gospodarske zone

 • Atraktivna lokacija Gospodarske zone Antunovac koja se proteže na zemljištu površine 140 000 m2
 • Veličina pojedinačnih parcela sukladno individualnim potrebama investitora od 1500 m2 - 10 000 m2
 • Princip poslovanja „KLJUČ U RUKE“ - Osigurano trajno održavanje zone
 • Dozvole; Zavisne usluge; Izvođenje radova
 • Izgrađenost - sukladno DPU Gospodarska Zona max. 60% s mogućom visinom građevine 13m do visine vijenca

Prezentacija o gospodarskoj zoni

  Prezentaciju o Gospodarskoj zoni Antunovac možete preuzeti OVDJE

Prometni položaj Gospodarske zone Antunovac

Karta

Lokacija Gospodarske zone Antunovac

Gospodarsku zonu Antunovac odlikuje izniman geoprometni položaj. Smještena je u centralnom sjevernom dijelu Općine Antunovac neposredno uz južnu granicu grada Osijeka uz:

 • Državnu cestu D 518

 • Autocestu A5, u neposrednoj blizini

 • Željezničku prugu Osijek - Vinkovci

 • Trasu budućeg koridora brze ceste Varaždin - Ilok, povezanu s koridorom 5C Budimpešta - Sarajevo - Ploče

Perutnina Ptuj

Mlakar viličari

Crodux plin


ZVG d.o.o., za proizvodnju, usluge i trgovinuConsortium

Kontaktirajte nas

Poštovani posjetitelji, za sva vaša pitanja, prijedloge i ponude na raspolaganju smo putem priložene kontakt forme, navedenih brojeva telefona odnosno fax-a te putem elektroničke pošte.

Općina: B.Radića 4, 31216 Antunovac

Telefon: 031 278 022

Fax: 031 278 023

E-mail: opcina-antunovac@os.t-com.hr